HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOÀN QUẢN TRỊ CẤP TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN TRÊN MẠNG INTERNET

(Dành cho Tổng phụ trách Đội)

 1. Đăng nhập tài khoản quản trị
 • Quản trị viên (QTV) nhận tài khoản đăng nhập từ Hội đồng Đội Trung ương.
 • Đăng nhập vào hệ thống theo các bước sau:
 • Bước 1: Truy cập Website: https://renluyendoivien.vn, và điền thông tin tài khoản vào mục đăng nhập phía phải màn hình, sau đó ấn “đăng nhập”

Đăng nhập tài khoản

 • Bước 2: Sau lần đăng nhập đầu tiên, QTV đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản bằng cách click vào mục “Đổi mật khẩu” => Nhập thông tin mật khẩu cũ, mật khẩu mới => click “Xác nhân” để hoàn thành.

Click Đổi mật khẩu

Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và ấn xác nhận

 • Bước 3: Vào Trang quản trị.

QTV click vào mục “Vào trang quản trị” phía bên phải màn hình:

Vào trang quản trị

 1. Hướng dẫn sử dụng các tính năng trong tài khoản quản trị cấp trường
 2. Nhập danh sách đội viên:
 • Bước 1: Chọn khối lớp cần thêm đội viên

Chọn khối lớp

 • Bước 2: Chọn đích danh lớp: Lựa chọn lớp cần thêm đội viên

 

Chọn lớp cần thêm danh sách đội viên 

 • Bước 3: Nhấn nút tải file excel mẫu v

Tải file excel mẫu

 • Bước 4: Cập nhật danh sách đội viên trên file excel vừa tải về (Các thông tin có dấu sao màu đỏ là thông tin bắt buộc)

Cập nhật danh sách đội viên trong lớp

Nhập các trường thông tin của đội viên theo mẫu

+ Họ và tên: Nguyễn Hồng Ngọc (bắt buộc)

+ Ngày sinh: 20/11/2000 (bắt buộc) – Điền theo đúng dạng dd/MM/yyyy ( VD: không điền 2/12/2007 mà cần điền 02/12/2007)

+ Giới tính: Nữ điền 0; Nam điền 1 (bắt buộc)

+ Điện thoại học sinh (nếu có): 0123456789

+ Email học sinh (nếu có): ngocnh@gmail.com

+ Họ và tên phụ huynh: Nguyễn Văn Nam

+ SĐT phụ huynh: 0245810727

+ Email phụ huynh: namnguyen129@gmail.com

Sau khi nhập đầy đủ danh sách đội viên trong lớp, ấn lưu lại danh sách

 • Bước 5 : Upload file excel danh sách đội viên và lấy danh sách tài khoản

+ Nhấn nút ‘‘Chọn file’’ để upload file excel đã cập nhật đủ danh sách đội viên

 

Chọn file danh sách

+ Chọn file danh sách đội viên vừa lưu ở trên, ấn “Open”

+ Nhấn nút ‘‘Nhập’’ để hoàn tất quá trình upload danh sách đội viên

Nhập danh sách đã upload

+ Sau khi nhập danh sách thành công, hệ thống sẽ tự động tạo danh sách tài khoản của đội viên và phụ huynh.

+ Ấn ‘‘Thông tin khác’’ để hiện thị thêm thông tin phụ huynh

Danh sách tài khoản đội viên và phụ huynh

+ Để lấy thông tin tài khoản và mật khẩu cho tài khoản đội viên và phụ huynh, ấn ‘‘Tải về danh sách tài khoản’’

Lấy thông tin tài khoản và mật khẩu

1.2. Quản lý tài khoản đội viên:

Quản trị viên có thể kiểm tra, chỉnh sửa, xóa tài khoản đội viên trong mục Quản lý tài khoản

Quản trị viên bấm kí hiệu chỉnh sửa để vào mục tùy chỉnh tài khoản đội viên để bổng sung, thay đổi, đặt lại mật khẩu cho tài khoản đội viên

 1. Quản lý lớp

Tại mục này, GV Tổng phụ trách có thể chỉnh sửa tên lớp, thêm bớt lớp để phù hợp với nhà trường.

Lưu ý: Không xóa lớp tại phần này khi Lớp đã có học sinh, Nếu muốn xóa cả danh sách lớp hãy quay lại mục Nhập danh sách từ Excel, chọn lại lớp sẽ có mục xóa lớp và nhập Danh sách mới

3. Hướng dẫn Tra cứu

 • Tra cứu kết quả

– Bước 1: Chọn mục “Tra cứu”

– Bước 2: Chọn “Tra cứu kết quả”

Vào giao diện Tra cứu kết quả

– Bước 3: Chọn lớp => Chọn chuyên hiệu

+ Lưu ý: Giáo viên Tổng phụ trách có thể xuất kết quả, in kết quả

In, xuất kết quả

 • Tra cứu đội viên

– Bước 1: Chọn mục “Tra cứu”

– Bước 2: Chọn “Tra cứu đội viên”

Giao diện tra cứu đội viên

– Bước 3: Chọn lớp => ấn “Tìm kiếm”

Chọn lớp

 • Hướng dẫn Thống kê

– Bước 1: Chọn mục “Thống kê”

Vào giao diện Thống kê

– Bước 2: Chọn “Chuyên hiệu” => Chọn khối lớp => Xem thống kê

Chọn Chuyên hiệu, chọn khối lớp

Kết quả thống kê

 

 1. Hướng dẫn sử dụng Thư báo
  • Xem Hộp thư đến

– Bước 1: Chọn “Thư báo”

– Bước 2: Chọn “Xem thư đến”

Vào “Hộp thư đến”

– Bước 3: Chọn thư muốn xem

Chọn thư muốn xem

 • Gửi thư

– Bước 1: Chọn “Thư báo”

– Bước 2: Chọn “Gửi thư”

Vào giao diện gửi thư

– Bước 3: Chọn nơi nhận => Điền tiêu đề và nội dung thư => Ấn “Gửi”

 

+ Lưu ý: Đối với thư gửi cho phụ huynh và đội viên, giáo viên Tổng phụ trách có thể chọn gửi cho tất cả phụ huynh hoặc đội viên của một lớp hoặc gửi cho từng phụ huynh và đội viên của lớp đó.

 

– Chọn “Nơi nhận”, soạn và ấn gửi thư

Lựa chọn nơi nhận