HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOÀN QUẢN TRỊ CẤP TỈNH/TP CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN TRÊN MẠNG INTERNET

(Dành cho Hội đồng Đội các tỉnh/thành phố)

 1. Đăng nhập tài khoản quản trị
 • Quản trị viên (QTV) nhận tài khoản đăng nhập từ Hội đồng Đội Trung ương.
 • Đăng nhập vào hệ thống theo các bước sau:
 • Bước 1: Truy cập website https://renluyendoivien.vn/ và điền thông tin tài khoản vào mục đăng nhập phía phải màn hình, sau đó ấn “đăng nhập”.
 • Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công QTV click vào mục “Vào trang quản trị”

Trang quản trị sẽ có giao diện như như hình dưới:

 1. Hướng dẫn sử dụng các tính năng trong tài khoản quản trị cấp Tỉnh/tp
  • Quản lý tài khoản
   • Quản lý tài khoản cấp huyện: QTV click vào mục “Quản lý tài khoản Quận/Huyện” để chỉnh sửa hoặc thêm, bớt tài khoản.
 • Quản lý tài khoản cấp trường: QTV click vào mục “Quản lý tài khoản Trường” để chỉnh sửa hoặc thêm, bớt tài khoản.

Lưu ý: QTV có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản bằng cách click vào phần chỉnh sửa tài khoản, chọn mục -> đổi mật khẩu

 • Sử dụng Thư Báo
  • Xem thư đến: QTV click vào xem thư đến để kiểm tra các thông báo và công văn được gửi đến hằng ngày.
 • Gửi thư: QTV click vào gửi thư để soạn thư gửi đi. Chọn địa chỉ nơi nhận thư và nhập nội dung thư gửi đi, sau đó ấn “Gửi”.

Gửi thư cho cấp trường: Chọn quận huyện => chọn trường tương ứng, soạn thảo nội dung và gửi.

Gửi thư đến các tổng phụ trách cấp trường

 • Tính năng tra cứu
  • Tra cứu kết quả:
 1. Tra cứu theo Quận/huyện: Chọn quận/huyện => click vào “Tra cứu”.

Tra cứu kết quả theo Quận/huyện

 1. Tra cứu theo Trường: Chọn quận/huyện => chọn trường => click vào “tra cứu”

Tra cứu kết quả theo trường

 1. Tra cứu theo chuyện hiệuChọn quận/huyện => chọn trường => chọn chuyên hiệu => click “Tra cứu”

Tra cứu kết quả theo chuyên hiệu

 • Tra cứu đội viên:
 1. Tra cứu đội viên theo Quận/huyện: Chọn quận/huyện => click vào “Tìm kiếm”.

Tra cứu danh sách đội viên theo Quận/Huyện

 1. Tra cứu đội viên theo trường: Chọn quận/huyện => chọn trường => click vào “Tìm kiếm.”

Tra cứu danh sách đội viên theo tên trường

 • Thông tin liên hệ: QTV có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bao gồm: họ tên, địa chỉ Email, số điện thoại liên hệ và ảnh đại diện

Sau khi đã thay đổi thông tin QTV click vào nút “Lưu” để hoàn thành sửa đổi.

 • Thống Kê: QTV có thể xem thống kê và in danh sách đội viên theo quận/huyện và theo trường bằng cách chọn các mục tìm kiếm tương ứng và ấn “Xem thống kê” cụ thể:

Chọn chuyên hiệu cần thống kê

Chọn quận/huyện cần thống kê

Chọn trường cần thống kê