HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOÀN QUẢN TRỊ CẤP QUẬN/HUYỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN TRÊN MẠNG INTERNET

(Dành cho Hội đồng Đội cấp Quận/huyện)

  1. Đăng nhập tài khoản quản trị

–  Quản trị viên (QTV) nhận tài khoản đăng nhập từ Hội đồng Đội Trung ương.

–  Đăng nhập vào hệ thống theo các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập website https://renluyendoivien.vn/ và điền thông tin tài khoản vào mục đăng nhập phía phải màn hình, sau đó ấn “đăng nhập”

+ Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công QTV click vào mục “Vào trang quản trị”

Trang quản trị sẽ có giao diện như như hình dưới:

  • Hướng dẫn sử dụng các tính năng trong tài khoản quản trị cấp quận/huyện
  1. Quản lý tài khoản cấp trường: QTV click vào mục “Quản lý tài khoản Trường” để chỉnh sửa hoặc thêm tài khoản.

Lưu ý: QTV có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản bằng cách click vào phần chỉnh sửa tài khoản, chọn mục -> đổi mật khẩu

  • Sử dụng Thư Báo

1.1. Xem thư đến: QTV click vào xem thư đến để kiểm tra các thông báo và công văn được gửi đến hằng ngày

Hộp thư đến

1.2. Gửi thư: QTV click vào gửi thư để soạn thư gửi đi. Chọn địa chỉ nơi nhận thư và nhập nội dung thư gửi đi, sau đó ấn “Gửi”.

Gửi thư cho nhà trường: Chọn “Trường” => soạn thảo nội dung và gửi.

Gửi thư đến các tổng phụ trách cấp trường

  1. Tính năng tra cứu

2.1. Tra cứu kết quả:

–  Tra cứu theo Trường: Chọn trường => click vào “Tra cứu”

Tra cứu kết quả theo trường

–  Tra cứu theo chuyện hiệu: Chọn trường => chọn chuyên hiệu => click “Tra cứu”.

Tra cứu kết quả theo chuyên hiệu

  • Hội đồng Đội các quận/huyện có thể xuất và in danh sách Đội viên bằng cách click “print” màn hình quản trị.

2.2. Tra cứu đội viên:

– Tra cứu đội viên theo trường: Chọn trường => click vào “Tìm kiếm”.

Tra cứu danh sách Đội viên theo trường

– Tra cứu đội viên theo khối lớp: QTV chọn trường => chọn khối lớp => click “Tìm kiếm.”

Tra cứu danh sách đội viên theo khối lớp

  1. Thông tin liên hệ:

      – QTV có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bao gồm: họ tên, địa chỉ Email, số điện thoại liên hệ và ảnh đại diện.

– Sau khi đã thay đổi thông tin, QTV click vào “Lưu” để hoàn thành sửa đổi.

  1. Thống Kê

4.1. Thống kê theo từng chuyên hiệu : Chọn chuyên hiệu => click “Thống kê”.

Chọn chuyên hiệu muốn thống kê

4.2. Thống kê đội viên theo từng trường: Chọn trường => click “Xem thống kê”.

Chọn trường muốn thống kê