Chương trình rèn luyện đội viên

Chương trình rèn luyện đội viên (CTRLĐV) được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành để đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện. Đây là một chương trình định hướng, tổng hợp những kiến thức, hỗ trợ cho các em học tập, rèn luyện trong và ngoài nhà trường thông qua quá trình tự học, tự rèn luyện, có sự hướng dẫn của phụ trách.

Nội dung của CTRLĐV hỗ trợ cho các em những kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường, sức khỏe, kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động Đội…, giúp các em chủ động học tập, rèn luyện theo các yêu cầu, nội dung của chương trình theo từng lứa tuổi để từng bước đạt chuẩn về kiến thức văn hóa, góp phần vào quá trình hình thành nhân cách của mỗi cá nhân khi trưởng thành.

CTRLĐV là chương trình mở có sự điều chỉnh nội dung, phương pháp thực hiện phù hợp với từng thời gian và đặc điểm điều kiện của mỗi địa phương trong quá trình đổi mới giáo dục cũng như đổi mới hoạt động Đội. Sau 40 năm xây dựng tổ chức Đội, Chương trình Đội viên đầu tiên ra đời vào năm 1980 do Ban Thiếu nhi TW Đoàn soạn thảo và được Ban Bí thư TW Đoàn ban hành cùng với Quy định về thực hiện CTRLĐV và Bằng chuyên môn vào ngày 25 tháng 2 năm 1980. 12 năm sau, năm 1992 CTRLĐV được Hội đồng Đội TW sửa đổi hoàn thiện và thực hiện ở một số tỉnh thành. Tới năm 2011, để phù hợp với tình hình công tác mới của công tác Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội TW đã có sự điều chỉnh một số nội dung của chương trình và các chuyên hiệu triển khai như hiện nay. Hơn 25 năm qua, việc triển khai thực hiện CTRLĐV trong cả nước đã đạt được những thành quả nhất định và có những đóng góp quan trọng vào việc đổi mới công tác Đội.

Tuy nhiên, bước vào thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới là tất yếu. CTRLĐV năm học 2017-2018 lần đầu tiên tiếp cận và phát triển công nghệ cao qua hình thức rèn luyện trực tuyến. Với hình thức triển khai mới lạ, hấn dẫn; hệ thống phần mềm quản lý đội viên và các cơ sở Đội chặt chẽ bằng hình thức số hóa từ trung ương đến cơ sở, CTRLĐV viên năm nay hứa hẹn sẽ là một sân chơi lành mạnh, bổ ích phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện của Đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới.

Để giúp các anh chị Tổng phụ trách Đội, thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, những người quan tâm đến Công tác Đội và phong trào thiếu nhi cùng các em thiếu niên, nhi đồng, có thể tìm hiểu kỹ hơn về nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện CTRLĐV để thực hiện ngày một tốt hơn.

Cập nhật thông tin liên tục về CTRLĐV tại website: renluyendoivien.vn hoặc fanpage chính thức: https://www.facebook.com/chuongtrinhrenluyendoivien/