• An toàn giao thông

  (01/02/2018 – 28/04/2018)

 • Nhà sử học nhỏ tuổi

  (01/02/2018 – 28/04/2018)

 • Nhà sinh học nhỏ tuổi

  (01/03/2018 – 28/04/2018)

 • Hữu nghị quốc tế

  (01/03/2018 – 28/04/2018)

BXH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

Lai Châu 74%
Kon Tum 73%
Điện Biên 46%
Bình Định 39%
Hà Nam 36%