V/v: Thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên”

Ngày 08/01/2018, Hội đồng Đội Trung ương đã triển khai Kế hoạch số 06-KH/HĐĐTW triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu”Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018. Để việc thí điểm được triển khai hiệu quả, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Khẩn trương đăng ký danh sách cán bộ được phân công theo dõi kèm theo số điện thoại, email về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 29/01/2018 qua email: hoidongdoitw@gmail.com và renluyendoivien@gmail.com để đảm bảo công tác thông tin liên lạc giữa trung ương và cơ sở.
2. Đối với các tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm trong toàn tỉnh, Hội đồng Đội Trung ương sẽ gửi toàn bộ tài khoản quản trị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp liên đội, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố thông báo cho các đơn vị để triển khai. Nếu thiếu hoặc sai tên đơn vị cấp huyện, cấp liên đội, Hội đồng Đội cấp tỉnh chủ động đề nghị bổ sung tài khoản. Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, đề nghị lập danh sách tên các liên đội, các huyện triển khai thí điểm về emailrenluyendoivien@gmail.com để Ban Tổ chức cấp tài khoản cho từng đơn vị.
3. Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố kịp thời chỉ đạo tổ chức phát động điểm, giới thiệu Kế hoạch, Hướng dẫn việc triển khai ở cấp tỉnh; thường xuyên đưa tin bài tuyên truyền về việc triển khai rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu”Rèn luyện đội viên” trực tuyến trên các phương tiện truyền thông của tỉnh và trung ương.
Để được hỗ trợ về kỹ thuật, đề nghị liên lạc đường dây nóng: 1900.636.444; hỗ trợ nội dung, đề nghị liên hệ đồng chíHoàng Thị Hồng Mai, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, điện thoại: 0985695668.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *