Kế hoạch triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu

Cập nhật lúc Thứ hai 28 / 10 / 2019 07:34:42 PM
Kế hoạch triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

***

Số: 06 – KH/HĐĐTW

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu

 “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018

——

 

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018, nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội viên và đổi mới, đa dạng hóa các hình thức triển khai và công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên trong các cơ sở Đội, Hội đồng Đội Trung ương triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu“Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Đa dạng hóa các hình thức triển khai và công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên trong các cơ sở Đội.
 3. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện của đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới trên internet.
 4. Chương trình được tổ chức sinh động, phù hợp, thân thiện với đội viên; đảm bảo tính giáo dục, bám sát Chương trình rèn luyện đội viên đã được triển khai trong những năm qua.
 5. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Đội viên đang học tập tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, cụ thể:

– Bậc tiểu học: Đội viên từ lớp 4 đến lớp 5.

– Bậc trung học cơ sở: Đội viên từ lớp 6 đến lớp 9.

III. QUY MÔ

 1. Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn một số tỉnh, thành phố để triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018 trong toàn tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau.
 2. Các tỉnh, thành phố còn lại lựa chọn ít nhất 01 liên đội tiểu học, 01 liên đội trung học cơ sở để triển khai thí điểm.
 3. NỘI DUNG, CÁCH THỨC
 4. Nội dung rèn luyện

– Năm học 2017 – 2018, Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn 04 chuyên hiệu để triển khai rèn luyện trực tuyến, gồm: An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Hữu nghị Quốc tế.

– Các chuyên hiệu được thiết kế thành dạng câu hỏi kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành trên website của Chương trình https://renluyendoivien.vn, bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn của Chương trình rèn luyện đội viên theo từng hạng, từng lứa tuổi đã được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành; phù hợp với chương trình học tập theo từng khối lớp của đội viên.

 1. Cách thức triển khai

2.1. Thời gian

Việc triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến bắt đầu được triển khai từ tháng 01/2018, trong đó:

– Tháng 01/2018: Triển khai Kế hoạch, tổ chức để đội viên đăng ký, tìm hiểu thông tin và kiến thức của chương trình “Rèn luyện đội viên”.

– Tháng 02/2018: Đội viên tham gia rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu An toàn giao thông” và chuyên hiệu “Nhà Sử học nhỏ tuổi”.

– Tháng 3/2018: Đội viên tham gia rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Hữu nghị Quốc tế” và chuyên hiệu “Nhà Sinh học nhỏ tuổi”.

– Các tháng tiếp theo: Đội viên tiếp tục tham gia rèn luyện và công nhận hoàn hành cả 4 chuyên hiệu.

Lưu ý: Các chuyên hiệu đã mở từ tháng trước vẫn được giữ ở trạng thái mở trong suốt thời gian triển khai để đội viên rèn luyện và làm bài kiểm tra bổ sung khi chưa đạt đủ số điểm ở các lần thi trước.

2.2. Cách thức rèn luyện, kiểm tra chuyên hiệu

Đội viên tham gia rèn luyện và kiểm tra công nhận hoàn thành chuyên hiệu trên internet phải trải qua 03 vòng thi với 100 câu hỏi dưới các hình thức như: trắc nghiệm, trả lời câu hỏi qua đoạn phim, ghép dữ liệu, trả lời câu hỏi bằng hình ảnh, di chuyển đáp án…, cụ thể:

– Vòng 1: 30 câu hỏi.

– Vòng 2: 30 câu hỏi

– Vòng 3: 40 câu hỏi.

Đội viên có 30 giây để trả lời mỗi câu hỏi. Mỗi ngày, đội viên chỉ được tham gia kiểm tra tối đa 01 vòng thi/chuyên hiệu. Với mỗi câu trả lời đúng, đội viên được 01 điểm, nếu sai sẽ không được tính điểm. Đội viên đạt tổng số điểm từ 85 – 100 điểm được công nhận hoàn thành chuyên hiệu loại giỏi; đạt tổng số điểm từ 65 – 84 điểm được công nhận hoàn thành chuyên hiệu loại khá; đạt tổng số  điểm từ 50 – 64 điểm sẽ được công nhận hoàn thành chuyên hiệu loại trung bình; đội viên đạt số điểm dưới 50 điểm không được xét hoàn thành chuyên hiệu đã đăng kí tham gia.

Đội viên được quyền tham gia kiểm tra mỗi vòng của 01 chuyên hiệu tối đa 03 lần, nếu không đủ điểm qua các vòng trước, đội viên sẽ không được tiếp tục làm bài kiểm tra của các vòng sau; không giới hạn số lần luyện tập.

2.3. Đánh giá, công nhận hoàn thành chuyên hiệu

Kết quả kiểm tra các chuyên hiệu rèn luyện đội viên trực tuyến là một trong các phương pháp để triển khai chương trình rèn luyện đội viên. Các chuyên hiệu còn lại, Liên đội tổ chức hoạt động tại trường để đội viên đăng ký và tham gia như Hướng dẫn trước đây của Hội đồng Đội Trung ương.

Việc công nhận kết quả hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên thực hiện theo các văn bản hiện hành của Hội đồng Đội Trung ương.

 1. Cách thức đăng ký tham gia rèn luyện trực tuyến

– Hội đồng Đội cấp tỉnh, Hội đồng Đội cấp huyện, giáo viên làm tổng phụ trách Đội của Liên đội được cấp tài khoản quản trị tương ứng trên website https://renluyendoivien.vn và được phân cấp để quản trị đội viên của đơn vị mình quản lý.

– Giáo viên làm tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm (là phụ trách chi đội) thống kê danh sách đội viên theo mẫu do Hội đồng Đội Trung ương quy định và tải lên hệ thống quản trị chung (Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện tại phụ lục đính kèm Kế hoạch này).

– Sau khi giáo viên làm tổng phụ trách Đội đăng tải danh sách đội viên, mỗi đội viên sẽ có 01 tài khoản với mật khẩu mặc định để tham gia rèn luyện đội viên. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm cung cấp tài khoản và mật khẩu mặc định để đội viên sử dụng, truy cập và tham gia rèn luyện và kiểm tra các chuyên hiệu của chương trình “Rèn luyện đội viên”.

* Lưu ý:

– Mỗi đội viên chỉ được sử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt thời gian tham gia rèn luyện và hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của đội viên đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế, hệ thống sẽ không công nhận kết quả bài kiểm tra của đội viên đó.

– Mọi thông tin cá nhân về đội viên được bảo mật và thực hiện theo đúng các quy định của Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

(Nội dung, cách thức, hướng dẫn sử dụng tài khoản cụ thể được quy định trong phụ lục đính kèm kế hoạch này)

 1. Tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên và sơ kết thí điểm rèn luyện, công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến

4.1. Tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên

– Cấp cơ sở tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên tại Liên đội theo hướng dẫn hiện hành.

– Những đơn vị được chọn thí điểm gắn nội dung kiểm tra trực tuyến trong ngày hội công nhận hoàn thành chuyên hiệu ”Rèn luyện đội viên” tại Liên đội.

– Hội đồng Đội Trung ương chọn 03 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Đồng Nai là đơn vị tổ chức điểm cấp toàn quốc Lễ tổng kết triển khai thí điểm việc công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến và tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên cấp Liên đội vào cuối tháng 3/2018 theo 02 vòng kiểm tra:

+ Vòng 01: Đội viên tham gia làm bài kiểm tra trực tuyến trên hệ thống website: https://renluyendoivien.vn. Câu hỏi của vòng 01 là tổng hợp các nội dung của ít nhất 07 chuyên hiệu trong chương trình rèn luyện đội viên.

+ Vòng 02: Đội viên tham gia kiểm tra thực hành tập trung tại liên đội. Nội dung kiểm tra gồm thực hành các kỹ năng trong chương trình rèn luyện đội viên, được thiết kế liên hoàn. Một số nội dung kiểm tra theo nhóm, một số nội dung thi cá nhân.

4.2. Sơ kết thí điểm rèn luyện, công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến tại Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Cấp Trung ương

1.1. Hội đồng Đội Trung ương

– Chủ trì triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến. Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Hội đồng Đội các cấp triển khai thí điểm.

– Mời các chuyên gia công tác Đội tham gia Ban Cố vấn; thẩm định việc xây dựng nội dung câu hỏi, đề kiểm tra, thiết kế giao diện website chương trình.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tại cơ sở.

1.2. Đề nghị các cơ quan, báo chí trực thuộc Trung ương Đoàn bảo trợ truyền thông cho việc triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến; đưa tin, tuyên truyền về hoạt động của cơ sở trên các ấn phẩm của báo.

 1. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố

– Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng Đội Trung ương, ban hành văn bản thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các chuyên hiệu rèn luyện đội viên trực tuyến tại các Liên đội Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn.

– Chỉ đạo tổ chức phát động điểm, giới thiệu Kế hoạch, Hướng dẫn việc triển khai ở cấp tỉnh.

– Chỉ đạo Hội đồng Đội cấp huyện hướng dẫn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội triển khai thí điểm các nội dung trên; hướng dẫn và nắm bắt số lượng đội viên tham gia; tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho đội viên tham gia chương trình tại phòng máy vi tính của nhà trường vào những thời điểm thích hợp.

– Cử 01 cán bộ theo dõi, phụ trách thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến, gửi danh sách kèm theo số điện thoại, email về Hội đồng Đội Trung ương trước ngày 20/01/2018 qua email: hoidongdoitw@gmail.com và renluyendoivien@gmail.com.

– Chỉ đạo các Liên đội tổ chức tổng kết triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến và tổ chức Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên.

 

Việc triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018 là nội dung quan trọng, góp phần đa dạng hoá phương thức triển khai rèn luyện và công nhận các chuyên hiệu của Chương trình “Rèn luyện đội viên” trong giai đoạn mới, là tiền đề cho việc sửa đổi Chương trình trong thời gian tới. Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Hội đồng Đội Trung ương sẽ có hình thức khen thưởng, động viên các đơn vị tích cực trong triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên” trực tuyến trong năm học.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Hoàng Hồng Mai, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Trung ương, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 0985695668, email renluyendoivien@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

– TT Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);

– Lãnh đạo Bộ GD&ĐT;

– Vụ GDCT&CTHSSV, Bộ GD&ĐT;

– Tập đoàn Egroup (để phối hợp);

– Các CQ báo chí thuộc TW Đoàn;

– Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

– Lưu VP HĐĐTW.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã Ký)

 

 

 

Nguyễn Phạm Duy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *