Gia Lai: Tỉnh Đoàn và Sở Khoa học – Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Gia Lai: Tỉnh Đoàn và Sở Khoa học – Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động

08:57 09/02/2018
    526

Công tác giáo dục   Web.ĐTN: Chiều 8/02, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, giai đoạn 2018 – 2020.
Nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp là tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tổ chức các hoạt động KH&CN hỗ trợ ĐVTN, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn nhân lực trong ĐVTN; tham mưu xây dựng các chính sách cho thanh niên.
Hai ngành ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Hai ngành ký kết chương trình phối hợp hoạt động
Cụ thể, trong năm 2018, hai ngành sẽ phối hợp tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho thanh niên nông thôn; tổ chức các hoạt động hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời phát hiện và hỗ trợ kịp thời cho các tài năng trẻ; phối hợp tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng thanh thiếu niên, công nhân, thanh niên nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào đời sống sản xuất; tạo điều kiện để ĐVTN được tham gia các hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh.

Thông qua chương trình phối hợp với mục tiêu nâng cao nhận thức cho ĐVTN về tầm quan trọng của KH&CN, về trách nhiệm và vai trò của thanh niên trong việc học tập nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn; tạo môi trường thuận lợi, phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, sáng tạo, nắm vững KH&CN; chinh phục đỉnh cao, tấn công vào KH&CN là chủ nhân động lực của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *