Kết thúc thời gian khảo sát về việc triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận kết quả rèn luyện đội viên trực tuyến

Kết thúc thời gian khảo sát về việc triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận kết quả rèn luyện đội viên trực tuyến

Khảo sát về việc triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận kết quả rèn luyện đội viên trực tuyến

Năm học 2017 - 2018, Hội đồng Đội Trung ương triển khai thí điểm việc rèn luyện và công nhận các chuyên hiệu của chương trình "Rèn luyện đội viên" trực tuyến. Năm học này, Chương trình đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với các em Đội viên. Hội đồng Đội Trung ương mong muốn nhận ý kiến từ các Đội viên cùng các đồng chí cán bộ phụ trách Đội về hoạt động thí điểm trong năm học 2017 - 2018 để tiếp tục nghiên cứu, triển khai phù hợp hơn trong năm học tới.

Thông báo lần 2 v/v triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu rèn luyện đội viên trực tuyến năm học 2017 - 2018

Thông báo lần 2 v/v triển khai thí điểm rèn luyện và công nhận hoàn thành chuyên hiệu rèn luyện đội viên trực tuyến năm học 2017 - 2018

Công văn về việc tham gia Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc năm 2017

Công văn về việc tham gia Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc năm 2017

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh

Hội đồng Đội Trung ương thông báo về Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh "Mizuiku - Em yêu nước sạch"

Thông báo các lớp tập huấn, huấn luyện năm 2016

Thông báo của HĐĐ TW về Dự kiến các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm 2016