Tổ chức chương trình

Cập nhật lúc Thứ bảy 4 / 4 / 2020 10:29:32 AM
Ngày hội rèn luyện đội viên năm 2018 sẽ được tổ chức vào 25/05/2018 tại tỉnh Đồng Nai. Các bạn hãy theo dõi chương trình trên Website: http://renluyendoivien.vn Fanpage: https://www.facebook.com/chuongtrinhrenluyendoivien/

Ngày hội rèn luyện đội viên năm 2018 sẽ được tổ chức vào 25/05/2018 tại tỉnh Đồng Nai.
Các bạn hãy theo dõi chương trình trên
Website: http://renluyendoivien.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/chuongtrinhrenluyendoivien/